Симеоново 145

„Симеоново 145“ представлява комплекс от две сгради с общо 11 апартамента и подземен паркинг достъпен от улицата чрез рампа. Комплексът е разположен в подножието на планина Витоша и освен че разполага с чудесна гледка към гр. София, самият той е част от гледката на стоящите над него сгради и може да бъде видян от различни по-високи точки на планината. Поради тази особеност една от основните идеи, залегнали в архитектурния проект, е разработването на покрива като пета фасада, която да е решена единно с другите четири.

Материалите, използвани за фасадата, са тъмночервен клинкер и фиброциментови плоскости Swisspearl, които преминават по стените и по скатните покриви на сградите. За съжаление стандартната система за покрив, предложена от Swisspearl, не беше правена досега в България и откриването на изпълнител, който да даде гаранции за системата се оказа невъзможна задача. Това наложи разработването на детайл с познати строителни системи, които да отговорят на нуждите на инвеститора без да променят визията на сградите. Решението, което беше избрано е по детайл разработен от Е-арх студио и изпълнен от АКМИ.

Върху стоманобетонната покривна плоча се монтира покривен полиуретанов панел с дебелина 120 мм, който заедно с окомплектовката си и скрития олук осигурява водоплътност на покрива. По ребрата на панела се монтират алуминиеви профили, които от своя страна служат за закрепване на специалните покривни фиброциментови плоскости Swisspearl , които са с висок клас на негоримост (A2-s1, d0 – негорими), с пълна устойчивост на замръзване и са напълно рециклируеми. Отводняването се изпълнява от скрити във фиброцимента алуминиеви олуци, изпълнени от 2 мм ламарина, заустени във вътрешни PVC тръби.

Проект: Симеоново 145
Година на проектиране: 2018
Местоположение: София
Екип: арх. Галина Балева, арх. Мартин Христов,
арх. Анастасия Вълканова