Multifunctional hall

Зала за културни събития

Новата зала за културни събития на Първа езикова гимназия гр. Варна е проект, който стартира по инициатива на ръководството на гимназията през 2013г. През 2014г. гимназията финансира със собствени средства проект на залата, след което започва да работи по различни варианти за реализацията му. След много усилия в търсене на спонсори и програми, както и благодарение на активното промотиране на идеята през 2019г. Община Варна включи проекта в бюджета си и пое изцяло финансирането на строителството.

Новата зала е с капацитет от 379 места с допълнителни места за хора с увреждания и условия за достъпна среда. Основният вход е през сградата на училището, като са предвидени още два изхода с външни стълби към двора от запад, които позволяват залата да се ползва самостоятелно. Сцената е от южната страна на залата и е изградена от метална конструкция, покрита с масивна дървена настилка с ниво 120 см. над нивото на пода на залата. Зад сцената са предвидени обслужващи помещения и гримьорни, развити на две нива. В противоположната, северна част на залата са предвидени инсталационно и складово помещение, а на второ ниво – стая за контрол на звука и осветлението, достъпна през самостоятелна стълба от входното фоайе на залата.
Конструкциата на новата част е метална и е изградена върху съществуващо бетонно полуподземно тяло със складови помещения.

Новата зала може да се похвали със забележителна акустика, благодарение на специфичната форма на фасадите и тавана, дървената обшивка и предписанията на акустичните инженери, които бяха изцяло спазени. Стените по двете дълги фасади са изпълнени от метални носещи рамки, разположени под ъгъл за постигане на по-добра акустика и получаване на естествено осветление, което не предполага попадането на директна слънчева светлина на сцената. Изолацията от 10 см вата от вътрешната страна и 5 см вата с голяма плътност отвън, осигурява висока степен на шумоизолация на залата и гарантира нормално протичане на учебните занятия по време на ползването.

Освен с акустиката, формата и цвета на фасадите на залата са съобразени с основното тяло нагимназията с цел постигане на цялост и единство.

Проект: Зала за културни събития
Година на проектиране: 2020
Местоположение: Варна
Екип: арх. Галина Балева, арх. Мартин Христов