Спечелихме финансиране по програма за технологична модернизация

Вече сме с нови, много по-мощни работни станции, имаме 3D принтер и ще можем да замерваме помещения и сгради много по-бързо и точно с помощта на 3D скенер.