Kavarna Municipality

Община Каварна

Проектът за сградата на Община Каварна ни беше възложен след спечелен от нас конкурс през 2009г. Основната ни цел беше да постигнем модерна визия, като в същото време запазим характерната за този тип сгради монументалност. Избрахме за облицовка местен тип варовик, а балконите към кабинетите проектирахме като кубове от метална мрежа, които да станат основа за пълзяща растителност. Идеята ни е след време те да се превърнат в практичен вариант на вертикална зелена градина, която ще се променя в зависимост от сезоните. Друга функция на зелените кубове е, че кабинетите и балконите ще получат едновремено естествена „щора“ и красива гледка от вътре.
При вътрешното разпределение една от водещите ни идеи беше гражданите да се чувстват важни в сградата на кметството си, да се ориентират лесно и да им бъде комфортно, докато чакат да бъдат обслужени. Държахме да избягаме от всичко, което напомня за бюрокрация, като дълги коридори с много врати. На първо ниво около голямо фоайе се намират всички отдели и служби, които имат работа с граждани. Те са отделени със стъклени стени с гишета, където е нужно, а работните места са на принципа на отворен офис и са видими за посетителите. Голям отвор през всички нива позволява общите части да получат горно осветление и дава допълнителна визуална връзка на посетителите с останалите етажи на кметството.

Покривна тераса на Община Каварна
През 2013 Кметството взе решение да направи заедно с ремонта на покрива на съседната сграда покривна тераса, която да се ползва от гражданите и служителите на Община Каварна.
Предвидено е да има кафене, място за лекции, събития и срещи, зона за почивка и съзерцание на гледката. Посетителите могат да въртят пейките и слънцезащитните елементи около оста си и по този начин да променят тяхната конфигурация. Втори етап на проекта е лятно кино, което предстои да бъде изпълнено.

Проект: Община Каварна
Клиент: Община Каварна
Година на проектиране: 2009
Местоположение: Каварна
Площ: 3 480 кв. м.
Конкурс – I награда и възлагане:
Екип: арх. Мартин Христов, арх. Станимир Бурназов, арх. Ина Динева