Кръгово кръстовище, бул. „Липник“, Русе

Infrastructure Bulgaria Awards 2016 – Първа награда в категория „Градска среда“ и специална награда за архитектурен принос

През 2014 г. получихме покана от колегите си от Инжконсултпроект да се включим в консорциум за проектиране на кръгово кръстовище, като очакванията на всички бяха да изготвим проект за алеите и градинките във вътрешния контур на кръстовището. Когато се запознахме по-подробно с проекта обаче, открихме, че може да променим средата много по-дълбоко и да решим няколко конкретни проблема.

Първата задача, която си поставихме, беше да избегнем прекъсването на зелената ивица между двете платна на бул. Цар Освободител, която се ползва от гражданите като парк и приятен пешеходен маршрут до река Дунав. Тази ивица не е широка, но пешеходните алеи са изолирани от автомобилните ленти със зелени площи с високи дървета, пейки и дори скулптори и се ползват активно от пешеходци и от велосипедисти. Решихме да направим преминаването под кръговото кръстовище възможно най-плавно с две рампи (за пешеходци и велосипедисти) с живописни контури, които да подчертаят усещането за парк. Другата важна пешеходна ос свързва новата спортна зала и малък градски площад с градинка, за която избрахме различен, много по-ортогонален подход. Разширихме стълбището максимално по терена, като интегрирахме в него и рампата за инвалиди, с което целяхме, първо, да поемем големите групи от хора, които инцидентно се събират за спортни събития, и второ – през останалото време да превърнем стълбището в амфитеатрално продължение на двата площада, което да се ползва за почивка и дори за представления. В тази ос бяхме ограничени от наличието на голям подземен колектор, който определя и формата на стълбището пред спортната зала.

Проект: Кръгово кръстовище, бул. "Липник", Русе
Година на проектиране: 2015
Местоположение: Русе
Екип: арх.Мартин Христов