Complex Osmi mart

Complex Osmi mart

Комплекс осми март се намира в жилищен квартал застроен със смесица от панелни блокове от седемдесетте години на двайсти век и кооперации строени в началото на двайсет и първи. Характерно за квартала е хроничният недостиг на паркоместа, което съчетано с липсата на правила за платено паркиране, увеличава рискът всяка свободна площ, включително и озеленена, да се превърне в нерегламентиран паркинг.

Планировката на комплексът е направена така, че да избегне тези рискове. На първо място са осигурени всички изискуеми по закон паркоместа, чрез закрити паркинги на приземно и подземно ниво. Общият двор за живущите е повдигнат на втори ниво над партера, което позволява той да се използва и съответно да се поддържа ексклузивно от тях. Жилищата са разположени в три секции с изложение изток и запад, между които се оформят два вътрешни двора, достъпни от всички жилища.

Дворовете са застлани с гумирана спортна настилка, подходяща за игра на деца и са озеленени с дървета и многогодишни храсти, от видове, които се поддържат лесно. Червеният цвят на дворовете преминава и по фасадите на жилищните сгради, създавайки чувството за сърцевина. Решението комплексът да има две различни фасади като цвят и начин на третиране, цели да създаде чувство за вън и вътре.

Проект: Complex Osmi mart
Date: 2017
Location: Varna, Bulgaria