• Архитектурен конкурс за Жилищна сграда в гр. Варна, Първо място и реализация