• Награда Варна – „за свежата, съвременна и последователна архитектура, с която обогатяват Варна”