• Архитектурен конкурс за офис сграда гр. Варна, Първо място